Rekisteriseloste henkilötietojen käytöstä

1. Tietojen kerääjä
Suomen Sokeri Oy
Sokeritehtaantie 20
02460 Kantvik
Puh. 010 431 010

Suomen Sokeri Reg. No 0987030-1

2. Rekisterin nimi
Talousokeri 100 v. Sokerityttö-mukiarvonta

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Lomakkeesta saatujen tietojen avulla otetaan yhteys kilpailun voittajaan. Yhteystietoja ei käytetä tämän jälkeen, vaan ne poistetaan, ja kilpailun päätyttyä rekisteri tuhotaan, ellei osallistuja ole toivonut yhteydenottoa jatkossa.

4. Rekisterin tietosisältö
Vastaanottajan nimi, postiosoite ja meiliosoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus kilpailusivustolla suomensokeri.fi

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä muita käyttötarkoituksia varten. Tiedot poistetaan, kun kilpailu on päättynyt, ellei osallistuja ole toisin toivonut.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet
a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
b. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot poistetaan kilpailun päätyttyä, ja rekisteri tuhotaan kilpailun päätyttyä, ellei osallistuja ole toisin toivonut.