Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjänä toimii Suomen Sokeri Oy, FI-02460 Kantvik (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).

2. Arvontaan voi osallistua vain äänestämällä ja jättämällä yhteystietonsa kampanjasivustolla www.suomensokeri.fi.

3. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

4. Kilpailu on voimassa 21.3.–31.10.2018. Arvomme joka kuukausi Arabian Sokerityttö-keräilymukeja (arvo à noin 15 €) – yhteensä 100 kpl. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä.

5. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

6. Järjestäjä ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti.

7. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Lisäksi Arvonnan järjestäjä voi ilman erillistä suostumusta julkaista voittajan arvontalomakkeeseen kirjoittaman tekstin asiaankuuluvilla tekijänoikeusmerkinnöillä verkkosivustollaan sekä sosiaalisen median kanavissaan. Muihin markkinointitarkoituksiin osallistujien tekstejä ei käytetä ilman erillistä ilmoitusta ja suostumusta.

8. Järjestäjä maksaa lakisääteiset arpajaisverot.

9. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

10. Arvonta ei ole Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median.